suverenisti logo

Ćir / Lat

Politika privatnosti

Ko smo mi

Suverenisti, Nušićeva 27, Beograd, kontakt@dostajebilo.rs, 0113282600 obrađuje vaše podatke o ličnosti.

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

Suverenisti prikuplja sledeće podatke o ličnosti:
Email adresa
Ime i prezime
Broj telefona
Adresa stanovanja

Svrha obrade i pravni osnov

Suverenisti koristi vaše podatke za sledeće svrhe:
Druge svrhe
Organizacija kontrole izbornog procesa

Suverenisti podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:
Pristanak
Pristanak možete povući u svakom trenutku.

Korisnici podataka

 ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje vaše podatke o ličnosti trećim licima.

Zaštita podataka

Suverenisti štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:
Enkriptovanje podataka
Antivirus zaštita

Suverenisti čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda od   6 meseci

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

Suverenisti ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

Transfer podataka o ličnosti van EU

Suverenisti ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.

Transfer podataka o ličnosti van Srbije

Suverenisti ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:
Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
Pristup vašim podacima o ličnosti;
Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
Brisanje vaših podataka o ličnosti;
Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;
U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem Suverenisti na sledeće načine:
Adresa, Email, Telefon Nušićeva 27, Beograd, kontakt@dostajebilo.rs, 0113282600

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.